top of page
_ASH1801-Edit.JPG

 

צלם אדריכלות 

 

צילום אדריכלות הינו אמנות בפני עצמה. צלם אדריכלות טוב צריך לזהות זוויות מעניינות במבנה המצולם, תוך ניצול מרבי של משחקי אור וצל בשעות היום השונות בשילוב עם התאורה המלאכותית של המבנה המצולם.  

 

צילומי אדריכלות טובים מסוגלים להעניק ממד נוסף למבנה ולהדגיש את כוונותיו של האדריכל.

 

bottom of page