top of page

במשך 7 שנים הייתי צלם הבית של חברת אלביט מערכות. במהלך תקופה זו רכשתי ניסיון רב בצילום היי טק ותעשייה
על כל ההיבטים הקשורים בה: צילומי מוצר, צילומי תדמית, צילומים בקווי ייצור ועוד.

 

כיום אני עוסק בצילום היי טק עבור חברות שונות בכל רחבי הארץ, צילום שנועד לפרסום בקטלוגים רבים ובאתרי האינטרנט הרישמיים של החברות.

צילום היי טק

bottom of page